Wspólne wartości
dla wspólnego rozwoju

Plan4UA to platforma stworzona przy wsparciu KredoBank w celu budowania i wzmacniania powiązań pomiędzy partnerami biznesowymi, instytucjami rządowymi i finansowymi Ukrainy, Polski i wspólnoty europejskiej

Wydarzenia, wiadomości, ogłoszenia

Inwestowanie
w Ukraiński biznes:
Świat Pełen Nowych Możliwości

Programy finansowania

Międzynarodowe i krajowe programy finansowania pomagają firmom ukraińskim przyciągać inwestycje w celu odbudowy i rekonstrukcji kraju, a partnerom zagranicznym otwierają perspektywy dla ekspansji swojej działalności i nawiązania nowych relacji biznesowych.

Podjęte działania dotyczące odbudowy

Instytucje finansowe i rządowe Ukrainy i Europy łączą swoje siły, aby zrealizować długoterminowy plan: nie tylko silnej i nowoczesnej Ukrainy, ale też silnej Europy z ustabilizowaną gospodarką.

Współpraca z firmami ukraińskimi

Plan4UA pomaga w wyszukiwaniu i nawiązywaniu relacji biznesowych. Setki firm ukraińskich jest otwartych na współpracę z firmami zagranicznymi, aby wspólnie, dzięki współpracy korzystnej dla obu stron, kreować nowe możliwości prowadzenia biznesu w Ukrainie.

Pomoc firmom zagranicznym

Ukraina może stać się kierunkiem nowej ekspancji gospodarczczej. Plan4UA to informacje dla partnerów międzynarodowych pomagające dowiedzieć się więcej o klimacie inwestycyjnym i możliwościach biznesowych w Ukrainie.

Programy Odbudowy dla Ukraińskiego Biznesu

Program #1
Gwarancja Komisji Europejskiej dla kredytowania biznesu ukraińskiego w warunkach wojny

Gwarancja jest częścią programu ramowego „EU4Business” ukierunkowanego na ułatwienie dostępu do finansowania mikro i małego biznesu w krajach regionu Partnerstwa Wschodniego.
Z wykorzystaniem środków Komisji Europejskiej, ulokowanych na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego, KredoBank otrzymał gwarancje pokrycia potencjalnych strat (do 90% zadłużenia kredytowego), które mogą powstać w związku z kredytowaniem małego i średniego biznesu, w okresie aktywnych działań wojennych. Taki instrument gwarancyjny daje możliwość finansowania klientów w regionach Ukrainy o podwyższonym ryzyku.

Program #2
Program ubezpieczenia portfelowego kredytów eksportowych

Ubezpieczenie portfelowe w ramach współpracy z ukraińską Agencją Eksportowo-Kredytową (ECA) obejmujące 85% zadłużenia. Program ma na celu wsparcie ukraińskich eksporterów, którzy mogą uzyskać finansowanie z Banku bez dodatkowych zabezpieczeń.

Program #3
Gwarancje Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umożliwiające kredytowanie biznesu ukraińskiego w warunkach wojny

Instrument w ramach Programu EBOR „Ukraina – Resilience & Livelihoods Guarantee”, gwarantuje pokrycie 50% ryzyka kredytowego.

Program #4
Program konkurencyjności MSP w krajach Partnerstwa Wschodniego UE (EaP SMEC) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Finansowanie długoterminowych inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w technologie i urządzenia spełniające wymogi UE, w tym inwestycje w zielone technologie. Uczestnictwo w programie EaP SMEC umożliwi kwalifikującym się klientom Kredobanku otrzymanie wsparcia grantowego w postaci zachęt inwestycyjnych do projektów inwestycyjnych.

Ukraina – ‘terra incognita’ – terytorium nowych możliwości gospodarczych

Sugerujemy pozostawienie nam swoich danych kontaktowych oraz informacji, jakie tematy cię interesują: czy szukasz konkretnych informacji, partnerów biznesowych, a może konkretnych projektów w określonych branżach. Postaramy się dzisiaj pomóc. Nasza platforma będzie stale doskonalona pod kątem Twoich oczekiwań. Zatem wszelkie kontakty pomogą nam ją rozwijać.

Jeżeli jesteście gotowi dołączyć do odbudowy Ukrainy, zostawcie swoje dane kontaktowe

Dziękuję! Skontaktujemy się
z Tobą wkrótce