Programy odbudowy dla ukraińskiego biznesu

KredoBank wspólnie z międzynarodowymi partnerami finansowymi pracuje nad wspieraniemukraińskich firm oraz przyciąganiem inwestycji do Ukrainy.

Obecnie ukraiński biznes najbardziej potrzebuje finansowania bieżącej działalności.

Aby udzielać kredytów przedsiębiorstwom w warunkach wojennych, potrzebne są odpowiednie narzędzia. Na tej stronie przedstawiono międzynarodowe i krajowe programy, które umożliwiają KredoBankowi finansowanie ukraińskich firm, pomimo wysokiego ryzyka jakie niesie za sobą wojna.

Program #1
Gwarancja Komisji Europejskiej dla kredytowania biznesu ukraińskiego w warunkach wojny

Gwarancja jest częścią programu ramowego „EU4Business” ukierunkowanego na ułatwienie dostępu do finansowania mikro i małego biznesu w krajach regionu Partnerstwa Wschodniego. Z wykorzystaniem środków Komisji Europejskiej, ulokowanych na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego, KredoBank otrzymał gwarancje pokrycia potencjalnych strat (do 90% zadłużenia kredytowego), które mogą powstać w związku z kredytowaniem małego i średniego biznesu, w okresie aktywnych działań wojennych. Taki instrument gwarancyjny daje możliwość finansowania klientów w regionach Ukrainy o podwyższonym ryzyku.

Program #2
Program ubezpieczenia portfelowego kredytów eksportowych w ramach współpracy z Agencją Eksportowo-Kredytową

Ubezpieczenie portfelowe w ramach współpracy z ukraińską Agencją Eksportowo-Kredytową (ECA) obejmujące 85% zadłużenia. Program ma na celu wsparcie ukraińskich eksporterów, którzy mogą uzyskać finansowanie z Banku bez dodatkowych zabezpieczeń.

Program #3
Gwarancje Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) dla kredytowania biznesu ukraińskiego w warunkach wojny

Instrument w ramach Programu EBOR „Ukraina – Resilience & Livelihoods Guarantee”, gwarantuje pokrycie 50% ryzyka kredytowego.

Program #4
Program konkurencyjności MSP w krajach Partnerstwa Wschodniego UE (EaP SMEC) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Finansowanie długoterminowych inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w technologie i urządzenia spełniające wymogi UE, w tym inwestycje w zielone technologie. Uczestnictwo w programie EaP SMEC umożliwi kwalifikującym się klientom Kredobanku otrzymanie wsparcia grantowego w postaci zachęt inwestycyjnych do projektów inwestycyjnych.

Program #5
Gwarancje państwowe w formie gwarancji portfelowej

Zagwarantowanie przez Rząd Ukrainy do 50% całkowitej kwoty zobowiązań wynikających z objętego gwarancją portfela kredytowego oraz do 70% - z tytułu konkretnego kredytu, w przypadku niewykonania przez kredytobiorcę swoich zobowiązań, wynikających z umowy kredytowej.

Program #6
Program “Dostęp do finansowania i wsparcie dla zrównoważonego rozwoju MŚP na Ukrainie” od Deutsche Sparkassenstiftung für international Kooperation

Program kredytowania projektów inwestycyjnych z dodatkowym wsparciem grantowym i konsultingowym działalności operacyjnej biznesu realizowany przez agencję rządową Niemiec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) w partnerstwie z German Sparkassenstiftung für international Kooperation (DSIK) i ukraińskim Funduszem Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program #2
Program ubezpieczenia portfelowego kredytów eksportowych w ramach współpracy z Agencją Eksportowo-Kredytową

Ubezpieczenie portfelowe w ramach współpracy z ukraińską Agencją Eksportowo-Kredytową (ECA) obejmujące 85% zadłużenia. Program ma na celu wsparcie ukraińskich eksporterów, którzy mogą uzyskać finansowanie z Banku bez dodatkowych zabezpieczeń.

Program #4
Program konkurencyjności MSP w krajach Partnerstwa Wschodniego UE (EaP SMEC) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Finansowanie długoterminowych inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w technologie i urządzenia spełniające wymogi UE, w tym inwestycje w zielone technologie. Uczestnictwo w programie EaP SMEC umożliwi kwalifikującym się klientom Kredobanku otrzymanie wsparcia grantowego w postaci zachęt inwestycyjnych do projektów inwestycyjnych.

Program #6
Program “Dostęp do finansowania i wsparcie dla zrównoważonego rozwoju MŚP na Ukrainie” od Deutsche Sparkassenstiftung für international Kooperation

Program kredytowania projektów inwestycyjnych z dodatkowym wsparciem grantowym i konsultingowym działalności operacyjnej biznesu realizowany przez agencję rządową Niemiec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) w partnerstwie z German Sparkassenstiftung für international Kooperation (DSIK) i ukraińskim Funduszem Rozwoju Przedsiębiorczości.