Program konkurencyjności MSP w krajach Partnerstwa Wschodniego UE (EaP SMEC) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Data podpisania: 26 lipca 2023
15 mln EUR Limit finansowania
100% Wykorzystanie na 07.06.2024
15 mln EUR Udzielono kredytów

Wypłata Zachęt Inwestycyjnych (cashback) przedsiębiorstwom, które otrzymają w Banku kredyt inwestycyjny lub leasing.

Kto może korzystać:

Istniejący i nowi klienci Banku; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w szczególności w branżach: rolnictwo, produkcja i przetwórstwo żywności, produkcja leków, handel detaliczny i logistyka.

Cele kredytowania:

Kredyty inwestycyjne, leasing finansowy.

Wysokość Zachęt Inwestycyjnych:

20-30% kwoty finansowania lub wartości obiektu inwestycji bez VAT (% liczony od mniejszej z tych dwóch cyfr).

Możliwość połączenia z innymi programami:

Tak, z Programem gwarancyjnym EBOiR oraz z „Dostępnymi kredytami 5-7-9%”. 

Informacje dodatkowe:

Celem Programu jest wsparcie długoterminowych inwestycji małych i średnich firm w modernizację technologii i urządzeń niezbędnych do spełnienia wymagań UE w zakresie efektywności energetycznej, jakości produktów, zdrowia i bezpieczeństwa. Kredytobiorcy, którzy będą spełniać wymogi, otrzymają zachęty inwestycyjne w postaci grantów. Udział w programie EBOiR — EaP SMEC pozwoli także KredoBankowi i jego klientom uzyskać pomoc ekspercką w postaci szkoleń i wsparcia doradczego. 

Kwota kredytu/leasingu w ramach tego Programu – do 500 000 euro.

Okres finansowania – od 15 do 60 miesięcy.

W celu otrzymania Zachęty inwestycyjnej od EBOR Klient nie powinien otrzymywać innych ‘cashbacków’ w ramach danej umowy kredytowej/leasingowej od innych państwowych lub prywatnych organizacji (z wyjątkiem rekompensaty odsetek w ramach programu „Dostępne kredyty 5-7-9%”).

Programy Odbudowy dla Ukraińskiego Biznesu