O platformie

Ukraińska gospodarka, aby przetrwać oraz zrealizować plany odbudowy i rekonstrukcji potrzebuje dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania pochodzących od rządów, międzynarodowych instytucji finansowych i z inwestycji prywatnych. Równocześnie bardzo ważnym jest, aby lokalne ukraińskie przedsiębiorstwa utrzymywały swe zdolności funkcjonowania dzięki nawiązywaniu relacji biznesowych poza granicami kraju.

Plan4UA to platforma stworzona przez KredoBank S.A, będącego członkiem Grupy PKO Banku Polskiego, stawiająca dwa zasadnicze cele. Pierwszy - dostarczenie wiedzy o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie dla zagranicznych firm w szczególności pochodzących z Polski. Drugim celem jest pomoc ukraińskim przedsiębiorcom w nawiązywaniu relacji z polskimi firmami zainteresowanymi rynkiem ukraińskim.

Mówiąc po platformie mamy na myśli zespół przedsięwzięć, które zamierzamy realizować.

  • Portal informacyjny będzie gromadzić, w najpełniejsze jak to możliwe formie, informacje z wielu źródeł, o trendach i uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie, o działaniach ukraińskich instytucji w zakresie procesów odbudowy i modernizacji. Będzie wskazywać priorytety strategiczne władz ukraińskich, informować o znanych nam platformach przetargowych związanych z procesami odbudowy.
  • Katalog i baza firm umożliwią nawiązywanie transgranicznych relacji biznesowych. Nasi specjaliści w KredoBanku i w PKO Banku Polskim wykorzystując swoje relacje z Klientami mogą przyczynić się do wyszukiwania i łączenia partnerów, stosownie do zgłoszonych oczekiwań
  • Usługi jakie będzie można odnaleźć w ramach platformy będą wynikać z możliwości oferowania usług finansowych przez podmioty z grupy PKO Banku Polskiego. Inny typ wsparcia będzie rezultatem naszej współpracy z partnerami takimi jak np. Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), UkraineInvest, stowarzyszenia biznesu polsko – ukraińskiego, których jesteśmy członkami: Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (MSPPU), Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG), wreszcie agencje polskiego rządu czy też międzynarodowe instytucje finansowe.

KredoBank jest uniwersalnym bankiem z centralą we Lwowie, którego właścicielem jest PKO Bank Polski. największa instytucji finansowej w Polsce, jedna z największych grup finansowych w Europie Środkowo Wschodniej. KredoBank na rynku Ukrainy pracuje od 33 lat. Należy do 15 największych banków pod względem aktywów i jest zaliczany przez Narodowy Bank Ukrainy do grona banków systemowo ważnych. 

KredoBank oferuje pełen zakres usług dla klientów detalicznych, małych, średnich i dużych firm Ukrainy. Realizuje programy wsparcia ukraińskiego biznesu w ramach programu gwarancji kredytowych EBRD i Komisji Europejskiej a także programów wsparcia biznesu z instytucji ukraińskich. Jest także uczestnikiem Programu Finansowego Wspierania Eksportu realizowanego przez BGK-KUKE. Centrum Rozwoju Ukraińsko-Polskiego Biznesu we Lwowie komunikuje się w 3 językach: polskim, ukraińskim oraz angielskim.

Dyrektor
Wiktor Karpinets
vykarpinets@kredobank.com.ua

Menedżer
Olga Paliwoda
+38 (032) 297 23 90
+38 (095) 27 50 906
 ovpalyvoda@kredobank.com.ua

Specjalista
Monika Drechny-Shchyrba
+38 (032) 297 23 90
+38 (067) 414 65 06
mzdrekhny_shchyrba@kredobank.com.ua