AKTUALNOŚCI

Na tej stronie zgromadzono aktualności i anonse dotyczące platformy Plan4UA, а także artykuły na temat przyciągania inwestycji do Ukrainy oraz kredytów dla biznesu w warunkach wojennych.

  • Wszystkie
  • Aktualności
  • Аrtykuły
Aktualności
Unia Europejska, Bank Gospodarstwa Krajowego i KredoBank kontynuują wspieranie Ukrainy

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i ukraińskiego KredoBanku podpisali aneks do umowy, który zapewnia dalsze wsparcie dla walczącej Ukrainy.

Aktualności
KredoBank wdraża nowy program wsparcia finansowego i grantowego dla ukraińskiego biznesu przy pomocy rządu Niemiec

KredoBank rozpoczął współpracę z niemieckim funduszem niemieckiej grupy finansowej Sparkassenstiftung for International Cooperation (GSIC).

Аrtykuły
Twój biznes w Ukrainie, jak rozpocząć?

Wierzymy, że Ukraina po wojnie będzie krajem ożywionego rozwoju. Państwo ukraińskie już dziś pracuje nad mechanizmami zarządzania projektami i otwiera przed inwestorami nowe możliwości. Tworzy sprzyjające warunki i oferuje różnorodne opcje inwestycyjne: od partycypacji w odbudowie zniszczeń, przez projekty w tradycyjnych sektorach, do możliwości prowadzenia działalności innowacyjnej.

Аrtykuły
Zamówienia publiczne związane z odbudową Ukrainy

Zamówienia publiczne i przetargi organizowane na różnych platformach są kluczowymi mechanizmami dystrybucji środków na rekonstrukcję i odbudowę Ukrainy. Zarówno rząd ukraiński jak też partnerzy międzynarodowi przykładają ogromną rolę do przejrzystości tych procesów.

Аrtykuły
Jak Ukraina zamierza zarządzać procesem odbudowy i modernizacji?

W tej części chcemy się z Państwem dzielić informacjami o procesach zarządzania procesami odbudowy i modernizacji jakie rodzą się w wyniku międzynarodowej dyskusji i analiz oraz udostępniać perspektywę podejścia do problemu ze strony rządu Ukrainy.

Aktualności
KredoBank i EBOR rozszerzają współpracę

Umowa podpisana przez ukraiński KredoBank, należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umożliwi uruchomienie finansowania dla ukraińskich przedsiębiorców na łączną kwotę 125 mln euro.