Jak Ukraina zamierza zarządzać procesem odbudowy i modernizacji?

Аналітика

W tej części chcemy się z Państwem dzielić informacjami o procesach zarządzania procesami odbudowy i modernizacji jakie rodzą się w wyniku międzynarodowej dyskusji i analiz oraz udostępniać perspektywę podejścia do problemu ze strony rządu Ukrainy.

Podczas konferencji w Lugano latem 2022r. rząd Ukrainy przedstawił plan odbudowy (Ukraine’s National Recovery Plan), który zawiera 15 programów branżowych i ponad 800 konkretnych projektów na sumę 750 mld USD. Plan wyraża aspiracje Ukrainy i jej rozumienie strategicznych kierunków rekonstrukcji.

Cykl spotkań pod nazwą Ukraine Reform Conference (URC) stał się najbardziej prestiżowym forum dyskusji społeczności międzynarodowej, o tym jak pomóc i zabezpieczyć długoterminową przyszłość gospodarczą Ukrainy – bardziej nowoczesnej, otwartej i odpornej. Bogate materiały prezentacyjne oraz audiowizualne z konferencji znajdziecie Państwo tutaj.

Strategicznie rząd Ukrainy pragnie w swoich działaniach opierać się na otwartej współpracy ze społecznością międzynarodową, przejrzystość procesów oraz cyfryzacji systemu zarządzania procesami i projektami.

Każdy podmiot zainteresowany procesami odbudowy i rekonstrukcji powinien zapoznać się z platformą o nazwie DREAM. Ten cyfrowy ekosystem gromadzi i publikuje dane o wszystkich projektach publicznych: od etapu inicjacji do etapu ukończenia. Społeczności lokalne mogą tworzyć w nim projekty, przedstawiać je międzynarodowym partnerom w celu pozyskania środków finansowych i zarządzania procesem budowy. Został on stworzony aby budować najwyższy poziom zaufania między rządem, obywatelami, przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi.

Ekosystem uzupełniają: platforma Prozorro i Diia. Komponenty systemu Prozorro zapewniają różne opcje organizacji zamówień publicznych tak by były przejrzyste i efektywne. Diia natomiast zapewnia bardzo szeroki wachlarz elektronicznych usług publicznych, również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Bardzo pożytecznym źródłem informacji jest także agencja inwestycji UkraineInvest. Można tam odnaleźć wiele przewodników dotyczących różnorodnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo agencja wskazuje priorytetowe sektory inwestycji oraz przedstawia konkretne przygotowane dla inwestorów projekty.

Warto zapoznać się także, że z programem #AdvantageUkraine zgłaszając swoje zainteresowanie inwestycyjne. Podczas konferencji URC 23 Ukraina przedstawiła dodatkowo koncepcję Funduszu Rozwoju Ukrainy (Ukraine Development Forum). UDF będzie instytucją jaka ma mobilizować mieszane finansowanie publiczne i prywatne w 5 kluczowych sektorach.

Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie oferuje Ukraina, kontaktując się z naszym specjalistą.