Twój biznes w Ukrainie, jak rozpocząć?

Аналітика

Wierzymy, że Ukraina po wojnie będzie krajem ożywionego rozwoju. Państwo ukraińskie już dziś pracuje nad mechanizmami zarządzania projektami i otwiera przed inwestorami nowe możliwości. Tworzy sprzyjające warunki i oferuje różnorodne opcje inwestycyjne: od partycypacji w odbudowie zniszczeń, przez projekty w tradycyjnych sektorach, do możliwości prowadzenia działalności innowacyjnej.

KredoBank jest częścią Grupy PKO Banku Polskiego. W ramach platformy Plan4UA chcemy podzielić się z inwestorami zagranicznymi, w szczególności z polskimi przedsiębiorcami, swoją wiedzą i doświadczeniem o warunkach prowadzenia biznesu w Ukrainie oraz o szansach i zagrożeniach, w tych specyficznych uwarunkowaniach.

Nasz zespół Centrum Rozwoju Biznesu Ukraińsko-Polskiego wraz z naszymi partnerami zapewni dogłębne zrozumienie trendów rynkowych i lokalnego środowiska biznesowego w tym zagadnień prawnych, księgowych i podatkowych. Korzystając z platformy Plan4UA nie tylko uzyskacie Państwo dostęp do naszego doświadczenia i wiedzy eksperckiej, ale także do wielu innych usług.

Wierzymy, że możemy być pomocni w rozwoju Waszego biznesu w Ukrainie.

Inwestycje w Ukrainie otwierają nowe horyzonty i możliwości. Dołączcie do nas aby skorzystać z tych szans i stańcie się częścią pomyślnej przyszłości Ukrainy.