Agencja ONZ wesprze polski biznes na Ukrainie

Аналітика

United Nations Office for Project Services (UNOPS) dzięki obecności w Polsce będzie wsparciem dla polskiego biznesu zainteresowanego projektami odbudowy Ukrainy. 

Polski biznes zainteresowany obecnością na Ukrainie uzyska wsparcie dzięki utworzeniu w Warszawie biura United Nations Office for Project Services (UNOPS) – agencji ONZ, która współpracuje z rządami, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym, oferując usługi, które obejmują planowanie, zarządzanie, monitorowanie i ocenę projektów rozwojowych. Podstawowym zadaniem biura UNOPS w Polsce będzie zarządzanie systemem zamówień publicznych dotyczących odbudowy Ukrainy oraz prowadzenie projektów z nią związanych.

Otwarcie biura w Warszawie ma na celu wzmocnienie współpracy z polskim sektorem prywatnym, zwłaszcza w kontekście realizacji projektów związanych z odbudową Ukrainy. Biuro UNOPS w Warszawie będzie odgrywać kluczową rolę w zwiększeniu zaangażowania polskich firm w procesy przetargowe i realizację projektów pod auspicjami ONZ. Stanowi szansę na skorzystanie z projektów międzynarodowych szczególnie dla spółek działających w zakresie zielonej transformacji, energii, transportu oraz infrastruktury wodno-sanitarnej. 

Polskie firmy mogą skorzystać z dostępu do programów współfinansowania oraz wsparcia technicznego oferowanego przez UNOPS.

 Organizacja ta zapewnia różnorodne usługi, w tym zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi i finansami, co może pomóc polskim przedsiębiorstwom w realizacji skomplikowanych projektów międzynarodowych.  Biuro ma służyć także zwiększeniu udziału polskiego sektora prywatnego w platformie zamówień publicznych ONZ.

UNOPS nawiązało już współpracę z UN Global Compact Network Poland – polskim biurem inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, zrzeszającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, która zobowiązała się do zapewnienia jak najszerszego zasięgu wśród polskich przedsiębiorstw. 

UNOPS koncentruje się na Ukrainie na odbudowie, reagowaniu kryzysowym oraz wsparciu infrastrukturalnym. Organizacja ta współpracuje z rządem ukraińskim, agencjami ONZ oraz międzynarodowymi partnerami, aby sprostać pilnym potrzebom wynikającym z trwającego konfliktu.

Jednym z głównych projektów UNOPS na Ukrainie jest „Repairing Essential Logistics Infrastructure and Network Connectivity” (RELINC), finansowany przez Światowy Bank. Celem projektu jest naprawa uszkodzonych sieci transportowych, co ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i mobilności ludności. Projekt ten obejmuje dostarczenie i instalację mostów modułowych, które zastępują zniszczone mosty, umożliwiając wznowienie lokalnego handlu i mobilności.

Oprócz odbudowy infrastruktury komunikacyjnej, UNOPS angażuje się również w inne obszary, takie jak wsparcie dla policji narodowej Ukrainy poprzez dostarczanie sprzętu do rozminowywania i medycznego. 

Organizacja wspiera renowację szkół oraz innych obiektów publicznych, co jest kluczowe dla zapewnienia normalnego funkcjonowania usług edukacyjnych i społecznych w kraju dotkniętym konfliktem. Dostarczyli ponad 900 generatorów w całym kraju, zapewniając energię, ciepło i dostawy wody dla mieszkańców. Projekty UNOPS umożliwiły naprawę ponad 70 szkół w czterech obwodach, zapewniając bezpieczne warunki do nauki dla 14 000 dzieci. W Charkowie przeprowadzono odbudowę i renowację ponad 20 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a w obwodzie mikołajowskim dostarczają ciężkie pojazdy, sprzęt gaśniczy oraz instalacje zaopatrzenia w wodę, a także naprawiają placówki edukacyjne i medyczne.