KredoBank wdraża nowy program wsparcia finansowego i grantowego dla ukraińskiego biznesu przy pomocy rządu Niemiec

Аналітика

Pod koniec 2023 r. KredoBank rozpoczął współpracę z niemieckim funduszem niemieckiej grupy finansowej Sparkassenstiftung for International Cooperation (GSIC). Finansowanie jest realizowane przez rząd niemiecki w ramach programu „Dostęp do finansowania i wsparcie dla zrównoważonego rozwoju MŚP na Ukrainie 2”. Na pierwszym etapie bank udzieli wsparcia na projekty grantowe dla ukraińskiego biznesu w wysokości 800 tysięcy euro.

Finansowanie i wsparcie grantowe w ramach partnerstwa mogą uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa na realizację niedużych projektów. Priorytetem programu jest finansowanie wewnętrznie przesiedlonych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w społecznościach, które je przyjmują, a także przedsiębiorstw z terytoriów deokupowanych i priorytetowych sektorów gospodarki.

Wysokość rekompensaty z tytułu dotacji na pożyczki inwestycyjne wyniesie do 30% kosztów odpowiednich projektów, z kolei maksymalna dotacja dla beneficjenta końcowego może wynosić do 30 000 euro dla przedsiębiorstw wewnętrznie przesiedlonych i przedsiębiorstw z terytoriów deokupowanych, a dla innych klientów do 20% kosztów odpowiednich projektów, ale nie więcej niż 20 000 euro. Przedstawiciele ukraińskiego biznesu mogą wziąć udział w inicjatywie bez ograniczeń według rodzaju działalności gospodarczej.

„KredoBank kontynuuje prace w ramach pozyskiwania funduszy dla wsparcia grantowego swoich klientów z segmentu małego i średniego biznesu. Dzięki programowi dotacyjnemu Sparkassenstiftung możemy wspierać mały ukraiński biznes, a priorytetowym zadaniem banku będzie kierowanie tego wsparcia na pożyczki dla rolnictwa, produkcji żywności, logistyki, przedsiębiorstwa przemysłu wytwórczego i przetwórczego”, — mówi Prezez Zarządu KREDOBANK SA Jerzy Jacek Szugajew.

Program można połączyć z programami podziału ryzyka wdrożonymi w KredoBanku wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Komisją Europejską / Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a także programem państwowym  "Dostępne pożyczki 5-7-9%”, co może stworzyć jeszcze silniejszy efekt dla ukraińskiego biznesu, który potrzebuje finansowania i wsparcia w warunkach wojennych. Memorandum podpisane między wszystkimi stronami już dziś umożliwia włączenie klientów do portfela tych, którzy otrzymają dotację.

Z przyjemnością witamy KredoBank wśród partnerów programu. Naszą misją jest rozwój sektora finansowego i gospodarki, w szczególności małego i średniego biznesu. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią dziś 80% gospodarki krajów europejskich, podobnie jak na Ukrainie. Jednocześnie na rozdartej wojną Ukrainie wsparcie to nabiera innego wymiaru i znaczenia - tutaj pomoc dla biznesu i sektora finansowego ratuje życie, oszczędza miejsca pracy i pomaga w funkcjonowaniu całego systemu. Ten projekt jest dla nas ważny i chętnie będziemy jego kontynuować wspólnie z KredoBankiem”, – mówi Michael Beck, kierownik projektów German Sparkassenstiftung for International Cooperation (GSIC) w Europie, Azji Centralnej, na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej.

Projekt „Dostęp do finansowania i wsparcie dla zrównoważonego rozwoju MŚP na Ukrainie 2” realizuje się w ramach programu współpracy międzynarodowej  ReACT4UA (Resilience/Recovery – Accession – Competitiveness – Trade) finansowanego przez rząd Niemiec i realizowanego przez niemiecką agencję federalną „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH” we współpracy z German Sparkassenstiftung for International Cooperation (GSIC), Funduszem Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) oraz partnerskimi instytucjami finansowymi.