Unia Europejska, Bank Gospodarstwa Krajowego i KredoBank kontynuują wspieranie Ukrainy

Аналітика

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i ukraińskiego KredoBanku podpisali aneks do umowy, który zapewnia dalsze wsparcie dla walczącej Ukrainy. To 10 mln euro wsparcia z UE dla ukraińskich przedsiębiorców – przede wszystkim tych, którzy prowadzą działalność blisko obszarów, na których trwają walki.

Zgodnie z wypracowanymi do tej pory zasadami współpracy, Unia Europejska przeznaczyła dodatkowe 10 mln euro na zabezpieczenie przez BGK akcji kredytowej KredoBanku dla firm działających na terenie Ukrainy. Działanie umożliwi dalsze finansowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – przede wszystkim działających na obszarach o podwyższonym ryzyku tzn. terenach de-okupowanych oraz znajdujących się blisko działań zbrojnych. Dzięki temu wsparciu ukraińskie firmy mogą nie tylko dalej prowadzić działalność biznesową pomimo wojny, ale również je rozwijać.

Odbudowa i wzrost gospodarczy wymagają silnego sektora prywatnego. UE zacieśnia swoje partnerstwo z BGK i KredoBankiem, aby wspierać ukraińskie przedsiębiorstwa w najbardziej wrażliwych obszarach kraju. Będziemy nadal wspierać ukraińskich przedsiębiorców i ułatwiać mobilizację kapitału prywatnego w celu wsparcia ukraińskiej gospodarki – powiedziała Ambasador UE na Ukrainie Katarína Mathernová.

BGK i należący do Grupy PKO BP ukraiński KredoBank przy wsparciu Unii Europejskiej rozpoczęły współpracę w styczniu 2023 r. KredoBank w ciągu roku uruchomił ponad 12 mln EUR dodatkowego finansowania, które trafiło do prawie 100 firm, dzięki czemu udało się zachować blisko 4 tys. miejsc pracy. Zdecydowana większość środków trafiła do przedsiębiorstw z żółtej i czerwonej strefy, czyli terenów o podwyższonym ryzyku – 83 proc. finansowania. Wsparcie trafiło głównie do firm, które działają w sektorze rolnym, przemyśle i produkcji rolno-spożywczej. 

Wojna za naszą wschodnią granicą nie może nam spowszednieć, a każde działanie, które przyczynia się do poprawy sytuacji Ukrainy jest ważne. Dlatego jako bank, który dba o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski, musimy patrzeć na działania horyzontalnie. W naszym, europejskim interesie od samego początku jest wsparcie walczącej Ukrainy. Działania, które pozwalają kontynuować akcję kredytową dla przedsiębiorstw w miejscach, gdzie toczą się walki to wyraz przekonania, że Ukraina tę wojnę wygra – mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mechanizm wsparcia pozostaje bez zmian. BGK zagwarantuje spłatę kredytów, których udzieli działający na Ukrainie KredoBank, jeden z wiodących banków komercyjnych z centralą we Lwowie. Jego właścicielem jest PKO Bank Polski.

KredoBank był jednym z pierwszych banków, który po rozpoczęciu wojny na pełną skalę w Ukrainie otrzymał wsparcie gwarancyjne od międzynarodowych instytucji finansowych. Dzięki takiej pomocy odnowiliśmy działalność kredytową i rozpoczęliśmy finansowanie ukraińskiego biznesu. W 2023 roku w ramach programu od Komisji Europejskiej za pośrednictwem BGK udało się udzielić kredytów dla klientów MŚB prowadzących swoją działalność w pobliżu strefy aktywnych działań bojowych, co wyniosło ponad 80% łącznej kwoty gwarancji kredytowej na 10 milionów euro i zapewniło w tych regionach ponad 3,5 tysięcy miejsc pracy, z których ponad 60% w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie oraz budownictwie. Taka forma pomocy jest szczególnie cenna dla naszych klientów kontynuujących swoja działalność w czasie wojny – mówi Jerzy Jacek Szugajew, Prezes Zarządu KredoBank SA.