Program “Dostęp do finansowania i wsparcie dla zrównoważonego rozwoju MŚP na Ukrainie” od Deutsche Sparkassenstiftung für international Kooperation

Data podpisania: 18 grudnia 2023
800 000 EUR Wysokość grantów
100% Stan wykorzystania
119 mln UAH Udzielono kredytów

Kto może skorzystać z programu:

Osoby prawne – istniejący i nowi klienci banku:

  • Microprzedsiębiorstwa (personel do 20 osób, roczny przychód do € 2 mln)
  • Małe przedsiębiorstwa (personel do 50 osób, roczny przychód do € 5 mln)
  • Średnieprzedsiębiorstwa (personel do 250 osób, roczny przychód do € 10 mln)

Cele kredytowania:

Kredyty inwestycyjne na nabycie, modernizację lub rekonstrukcję środków trwałychMŚP)

Maksymalny zakres projektu inwestycyjnego:

€ 240 000 (bez uwzględnienia VAT)

Wysokość grantów:

  • 20% dla standardowych MŚP, ale nie więcej, niż € 20 000
  • 30% dla przemieszczonych MŚP, ale nie więcej, niż € 30 000

Możliwość połączenia z innymi programami:

Owszem, program „Dostępne kredyty 5-7-9%”, Program wspierania projektów inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw od Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości 

Termin realizacji projektów inwestycyjnych:

01.09.2023-14.02.2024

Donor:

Agencja rządowa Niemiec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Informacje dodatkowe:

Kwota finansowania programu dla Ukrainy - 5 mln EUR. Ogólny limit grantówdla KredoBanku wynosi 0,8 mln EUR

Programy Odbudowy dla Ukraińskiego Biznesu