Gwarancja Komisji Europejskiej dla kredytowania biznesu ukraińskiego w warunkach wojny

Data podpisania: 26 stycznia 2023
22 mln EUR Kwota gwarancji
65% Wykorzystanie na 07.06.2024
14.5 mln EUR Udzielono kredytów

Pokrycie ryzyka kredytowego (do 90% kwoty) wynikającego z finansowania przedsiębiorstw ukraińskich w strefach podwyższonego ryzyka, przy pomocy środków Komisji Europejskiej, ulokowanych na rachunku w banku BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Gwarancja jest częścią programu ramowego „EU4Business”, wspierającego rozwój mikro, małego i średniego biznesu w regionie Partnerstwa Wschodniego.

Kto może korzystać:

Obecni i nowi klienci banku; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające przede wszystkim w branży uprawy roślin, hodowli zwierząt i przetwarzania produkcji rolnej. Zgodnie z warunkami programu - minimum 50% wartości gwarancji jest wydzielone na finansowanie przedsiębiorstw działających w strefie aktywnych działań bojowych lub w bliskiej odległości.

Cele kredytowania:

Kredyty inwestycyjne, kredyty na działalność bieżącą.

Pokrycie:

Do 90% kwoty kredytu.

Źródło:

Komisja Europejska

Możliwość połączenia z innymi programami:

Tak, z programem „Dostępne kredyty 5-7-9%”. 

Informacje dodatkowe:

KredoBank jest pierwszym ukraińskim bankiem komercyjnym w Ukrainie, który otrzymał wsparcie gwarancyjne od Komisji Europejskiej. Dzięki wysokiemu pokryciu ryzyka, Bank jest w stanie kredytować przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność w strefach aktywnych działań bojowych. Gwarancja kredytowa w wysokości 10 milionów euro z możliwością zwiększenia do 20 milionów euro.

Programy Odbudowy dla Ukraińskiego Biznesu