Program ubezpieczenia portfelowego kredytów eksportowych w ramach współpracy z Agencją Eksportowo-Kredytową

Data podpisania: 29 grudnia 2022
100 mln UAH Objętość gwarancji
25% Wykorzystanie na 07.06.2024
24,8 mln UAH Udzielono kredytów

Ubezpieczenie portfelowe od „Agencji Eksportowo-Kredytowej” do 85% zadłużenia z tytułu kredytów na finansowanie eksportu

Kto może korzystać:

Obecni i nowi klienci banku; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z realizacją umów gospodarczych z zagranicznym kontrahentem.

Cele kredytowania:

Kredyt na uzupełnienie środków obiegowych celem realizacji umów gospodarczych z zagranicznym kontrahentem.

Pokrycie:

85% kwoty kredytu.

Źródło:

„Agencja eksportowo-kredytowa” - utworzona ze środków rządu Ukrainy.

Możliwość połączenia z innymi programami:

Tak, z państwowym Programem „Dostępne kredyty 5-7-9%”.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z warunkami Programu można otrzymać do 20 mln hrywien kredytu na okres do 1 roku; finansowanie kredytowe powinno być skierowane wyłącznie na realizację umowy eksportowej.

Programy Odbudowy dla Ukraińskiego Biznesu