Gwarancje państwowe w formie gwarancji portfelowej

Data podpisania: 4 kwietnia 2022
150 mln UAH Kwota gwarancji
38% Wykorzystanie na 05.04.2024
57 mln UAH Udzielono kredytów

Zagwarantowanie przez Rząd Ukrainy do 50% całkowitej kwoty zobowiązań wynikających z objętego gwarancją portfela kredytowego oraz do 70% - z tytułu konkretnego kredytu, w przypadku niewykonania przez kredytobiorcę swoich zobowiązań, wynikających z umowy kredytowej.

Kto może korzystać:

Obecni i nowi klienci banku; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenach znajdujących się pod kontrolą Ukrainy i prowadzące działalność gospodarczą od ponad 12 miesięcy.

Cele kredytowania:

Kredyty inwestycyjne, kredyty na pokrycie bieżących zobowiązań.

Pokrycie:

Do 70% kwoty kredytu.

Możliwość połączenia z innymi programami:

Nie można łączyć z gwarancjami z innych programów wsparcia państwowego lub programów gwarancyjnych międzynarodowych organizacji finansowych; można łączyć z programem państwowym „Dostępne kredyty 5-7-9%”.

Źródło:

Rząd Ukrainy

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość połączenia z Programem „Dostępne kredyty 5-7-9”, upraszczającym dostęp mikro- i małego biznesu do kredytowania bankowego. Banki uczestniczące w Programie udzielają kredytów z oprocentowaniem 5-9% rocznie, w zależności od kategorii kredytu i przedmiotu działalności przedsiębiorcy.

Programy Odbudowy dla Ukraińskiego Biznesu