KredoBank i EBOR rozszerzają współpracę

Aktualności

Umowa podpisana przez ukraiński

Należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, z Europejskim

Zgodnie z porozumieniem o podziale ryzyka podpisanym w Londynie EBOR zabezpieczy 50% ryzyka kredytowego w zakresie nowego finansowania do 100 mln euro, udzielonego przez KredoBank.

Umowa podpisana przez ukraiński KredoBank

Potrzeby Ukrainy są dziś ogromne

Należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umożliwi uruchomienie finansowania dla ukraińskich przedsiębiorców na łączną kwotę 125 mln euro. Współpraca dotyczy trzech rozwiązań. Pierwszym są gwarancje kredytowe, które pozwolą wygenerować kredyty do 100 mln euro. Drugim rozwiązaniem są zachęty inwestycyjne – część przedsiębiorców, w ramach Programu konkurencyjności małego i średniego biznesu od EBOR („EaP SMEC Sub-loans”), będzie miała możliwość otrzymania wsparcia dotacyjnego. Trzecim rozwiązaniem jest otwarcie przez EBOR limitu w wysokości 25 mln euro na finansowanie inwestycji wspierających handel zagraniczny.

BankuPierwszym są gwarancjeEaP SMEC Sub-loans
PKOKtóre pozwolą wygenerowaćTrzecim rozwiązaniem jest
PolskiegoDo 100 mln euro BankuWysokości 25 mln euro
PKO Banku Polskiego ukraiński
EBOR otwiera także limit
  • Należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego ukraiński KredoBank oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) podpisały umowę dotyczącą wsparcia dla ukraińskiej gospodarki.
  • Gwarancje kredytowe EBOR pozwolą wygenerować 100 mln euro nowego finansowania dla strategicznych sektorów związanych np. z produkcją żywności.
  • Część przedsiębiorców, którzy skorzystają z gwarancji EBOR, będzie mogła również skorzystać ze wsparcia dotacyjnego w ramach Programu konkurencyjności małego i średniego biznesu od EBOR („EaP SMEC Sub-loans”).
  • EBOR otwiera także limit w wysokości 25 mln euro na finansowanie inwestycji wspierających handel zagraniczny.


 

Umowa podpisana przez ukraiński KredoBank

Umowa podpisana przez ukraiński KredoBank

Na umowie podpisanej przez KredoBank i EBOR skorzystają przedsiębiorcy z sektorów strategicznych w czasie trwania wojny z Rosją. Porozumienie zwiększy dostęp do finansowania firmom ukraińskim działającym w branżach takich jak sektor rolniczy i usługi DOC 2023.PDF (20.89 mb) rolnicze, przetwórstwo żywności, transport i logistyka, sprzedaż detaliczna i farmacja.

  1. Należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego ukraiński KredoBank oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) podpisały umowę dotyczącą wsparcia dla ukraińskiej gospodarki.
  2. Gwarancje kredytowe EBOR pozwolą wygenerować 100 mln euro nowego finansowania dla strategicznych sektorów związanych np. z produkcją żywności.
  3. Część przedsiębiorców, którzy skorzystają z gwarancji EBOR, będzie mogła również skorzystać ze wsparcia dotacyjnego w ramach Programu konkurencyjności małego i średniego biznesu od EBOR („EaP SMEC Sub-loans”).
  4. EBOR otwiera także limit w wysokości 25 mln euro na finansowanie inwestycji wspierających handel zagraniczny.

Umowa podpisana przez ukraiński KredoBank

Case IH

Підтримує проведення інформаційної кампанії на різних етапах підготовки і проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA, розроблення платформи для проведення онлайнових освітніх оцінювань

New Holland

Організація, за сприяння якої ЗНО в Україні було успішно започатковано, яка підтримувала постійних фаховий розвиток співробітників Українського та регіональних центрів. Надає підтримку в підготовці звукових документів для аудіювання з англійської мови

KUHN

Формує довіру до результатів освітніх вимірювань в Україні через моніторинг за дотриманням процедур організації та проведення ЗНО, PISA.