Wspólne wartości
dla wspólnego rozwoju

Plan4UA to platforma stworzona przy wsparciu KredoBank do rozbudowywania i wzmacniania łańcucha współdziałania między partnerami biznesowymi, instytucjami rządowymi i finansowymi Ukrainy i wspólnoty europejskiej

O wydarzeniach, wiadomościach i ogłoszeniach, które przybliżają zwycięstwo

Inwestowanie
w Ukraiński biznes:
Świat Pełen Możliwości

Programy finansowania

Międzynarodowe i krajowe programy finansowania pomagają firmom ukraińskim przyciągać inwestycje w celu odbudowy i rekonstrukcji rozwoju, a partnerom zagranicznym otwierają perspektywy poszerzenia biznesu i nawiązania mocnych więzi biznesowych.

Posunięcia dotyczące odbudowy

Instytucje finansowe i rządowe Ukrainy i Europy łączą się w wartościach aby zrealizować dalekosiężny plan – nie tylko silnej i nowoczesnej Ukrainy, ale też silnej Europy z ustabilizowaną gospodarką

Współpraca z firmami ukraińskimi

Plan4UA maga w wyszukiwaniu i nawiązywaniu relacji biznesowych. Setki firm ukraińskich są otwarte do współpracy z firmami zagranicznymi, aby wspólnie, dzięki korzystnej współpracy, otwierać nowe możliwości biznesowe na Ukrainie

Pomoc firmom zagranicznym

Ukraina może zostać terenem nowych możliwości gospodarczych. Plan4UA to informacje dla partnerów międzynarodowych pomagające dowiedzieć się więcej o klimacie inwestycyjnym i możliwościach biznesowych w Ukrainie

Programy Odbudowy dla Ukraińskiego Biznesu

Програма #1
Gwarancja Komisji Europejskiej w celu kredytowania biznesu ukraińskiego w warunkach wojny

Gwarancja Komisji Europejskiej w celu kredytowania biznesu ukraińskiego w warunkach wojny Gwarancja jest częścią programu ramowego „EU4Business” ukierunkowanego na ułatwienie dostępu do finansowania mikro i małego biznesu w krajach regionu Partnerstwa Wskochniego.
Z wykorzystaniem środków Komisji Europejskiej, ulokowanych na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego, KredoBank otrzymał gwarancje pokrycia potencjalnych strat  (90% zadłużenia kredytowego), które mogą powstać w związku z kredytowaniem małego i średniego biznesu,w czasie działań wojennych

Програма #2
Program ubezpieczenia portfelowego kredytów eksportowych

Program ubezpieczenia portfelowego kredytów eksportowych Ubezpieczenie portfelowe w ramach współpracy z ukraińską Agencją Eksportowo-Kredytową (ECA) obejmujące 85% zadłużenia

Програма #3
Gwarancje Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umożliwiające kredytowanie biznesu ukraińskiego w warunkach wojny

Instrument w ramach Programu EBOR „Ukraina – Resilience& Livelihoods Guarantee”, gwarantujący pokrycie 50% ryzyka kredytowego.

Програма #4
Portfelowe gwarancje państwowe

Instrument pokrycia przez Rząd 50% ryzyka portfela kredytowego oraz do 70% z tytułu każdego poszczególnego kredytu, w przypadku niewykonania przez kredytobiorcę swoich zobowiązań.

Програма #2
Program ubezpieczenia portfelowego kredytów eksportowych

Ubezpieczenie portfelowe w ramach współpracy z ukraińską Agencją Eksportowo-Kredytową (ECA) obejmujące 85% zadłużenia z tytułu kredytu od „Agencja Eksportowo-Kredytowa” niepub. s.a.

Програма #4
Portfelowe gwarancje państwowe

Instrument pokrycia przez Rząd 50% ryzyka portfela kredytowego oraz do 70% z tytułu każdego poszczególnego kredytu, w przypadku niewykonania przez kredytobiorcę swoich zobowiązań.

Ukraina - terra incognita terytorium nowych możliwości gospodarczych

Proponujemy abyście zostawili nam swoje dane kontaktowe i informację jakie tematy Was interesują: poszukujecie specyficznej informacji, partnerów biznesowych a może konkretnych projektów w konkretnych branżach. Postaramy się Wam już dziś pomóc. Nasza platforma będzie stale doskonalona pod kątem Waszych oczekiwań. Zatem wszelkie kontakty pomogą nam ją rozwijać.

Jeśli jesteście gotowy dołączyć do odbudowy Ukrainy, zostawcie swoje dane kontaktowe

Dziękuję! Skontaktujemy się
z Tobą wkrótce