Gwarancje Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) dla kredytowania biznesu ukraińskiego w warunkach wojny

21 grudnia 2022 roku (pierwsza transza) oraz 26 lipca 2023 (druga transza)
135 mln EUR Kwota gwarancji
42% Wykorzystanie na 01.08.2023
56,12 mln EUR Udzielono kredytów

Program przewiduje pokrycie do 50% strat z tytułu ryzyka kredytowego udostępnianego przez KredoBank finansowania.

Kto może korzystać:

Obecni i nowi klienci banku; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się w szczególności: rolnictwem, produkcją artykułów spożywczych, produkcją leków, sprzedażą detaliczną i logistyką. 

Cele kredytowania:

Kredyty inwestycyjne, kredyty na bieżącą działalność, operacje dokumentowe.

Pokrycie:

50% kwoty kredytu.

Źródło:

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

Możliwość połączenia z innymi programami:

Tak, z „Dostępnymi kredytami 5-7-9%”.

Informacje dodatkowe:

21 grudnia 2022 roku KredoBank podpisał umowę z EBOR na 35 milionów euro gwarancji, a 26 lipca 2023 na 100 milionów euro.

Takie narzędzie podziału ryzyka wspiera banki komercyjne w udostępnianiu finansowania przedsiębiorstwom w Ukrainie w warunkach podwyższonego ryzyka, wynikającego z aktywnej wojny. Pomaga także zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w Ukrainie, której kluczowe sektory gospodarki ucierpiały w wyniku agresji rosyjskiej.

Potrzebujesz pomocy albo informacji o biznesie w Ukrainne, zostaw swoje dane kontaktowe

Dziękujemy, skontaktujemy
się z państwem w
najbliższym czasie

Programy Odbudowy dla Ukraińskiego Biznesu